Trang trí phòng sinh nhật

Sét trang trí số lượng như ảnh
1 bóng to in chữ
30 bóng sàn
30 bóng hidro
Tim bạc

Chưa có thông số kỹ thuật