Set bóng bay trang trí sinh nhật tông vàng đen MS200

BỘ BÓNG TÔNG MÀU ĐEN VÀNG GỒM:
– 1 Bộ chữ ép kim màu vàng happy birthay
– 30 quả màu siêu nhũ vàng, đen, vân đá đen
– 10 quả trong suốt thả nhũ vàng
– 1 Lo keo nước
– 3 lá rùa vàng
– 1 trụ mika gắn bóng
– 1 dây kết nối
– 1 bơm tay, 1 băng keo dính bóng

BỘ BÓNG TÔNG MÀU ĐEN VÀNG GỒM:
– 1 Bộ chữ ép kim màu vàng happy birthay
– 30 quả màu siêu nhũ vàng, đen, vân đá đen
– 10 quả trong suốt thả nhũ vàng
– 1 Lo keo nước
– 3 lá rùa vàng
– 1 trụ mika gắn bóng
– 1 dây kết nối
– 1 bơm tay, 1 băng keo dính bóng