Dây tim sao buộc bóng

1 túi 50 tim kèm dây buộc

Chưa có thông số kỹ thuật