combo bóng bay trang trí phòng cưới đẹp ms03

Sale!

combo gồm các loại bóng sau
2 qua bóng to in tên
30 quả thả trần đỏ rượu và trong thả nhũ bạc
30 quả sàn trong thả nhũ bạc, đỏ rượu
5 quả tim đỏ
bên shop sẽ uqa set up

Chưa có thông số kỹ thuật