Bóng chữ happy birthday đủ phụ kiện

bộ chữ đủ phụ kiện y hình
kèm bơm tay và băng dính chuyên dụng

Chưa có thông số kỹ thuật