Bóng bay chữ cái ( màu hồng)

bóng bay chữ cái ghép thành tên
size 40cm
màu hồng

Chưa có thông số kỹ thuật