Bộ trang trí sinh nhật,

bộ trang tri sinh nhật gồm: bộ chữ happy birthday vàng, 4 sao bạc lớn, 2 sao bạc nhỡ
50 quả hidro thả trần màu bạc, đen, vàng gold

Chưa có thông số kỹ thuật