Bộ chữ happy birthday đủ phụ kiện

set trang trí sinh nhật gồm:
13 chữ happy birthay
-4 tim đỏ to
– 1 sao bạc to, 1 sao bạc nhỡ, 3 tim nhỡ đỏ

Chưa có thông số kỹ thuật