Bộ bóng trang trí hình kitty

Bóng chữ Happy Birthday (Có thể thay đổi màu)
2 bóng hình Kitty size to
2 bóng đầu Kitty
2 bóng ngôi sao size vừa
1 bóng số tuổi
7 bóng ngôi sao size nhỏ
Tặng kèm bơm + 1 cuộn băng dính

Chưa có thông số kỹ thuật