Bộ bóng chữ happy birthday trang trí sinh nhật đủ phụ kiện + tặng kèm bơm tay và băng dính

Sale!

Bộ bóng chữ happy birthday trang trí sinh nhật đủ phụ kiện + tặng kèm bơm tay và băng dính
set gồm đủ phụ kiện như hình
sản phẩm cam kết y hệt ảnh
gồm có:
13 chữ happy birthday màu hồng chấm bi
1 nôi hồng, 1 em bé hồng, , 1 ngựa hồng
10 quả bóng tròn đủ màu
2 sao nhỡ bạc, 2 sao nhỡ hồng
1 nơ hồng
tặng kèm 1 bơm tay, 1 băng dính

Bộ bóng chữ happy birthday trang trí sinh nhật đủ phụ kiện + tặng kèm bơm tay và băng dính
set gồm đủ phụ kiện như hình
sản phẩm cam kết y hệt ảnh
gồm có:
13 chữ happy birthday màu hồng chấm bi
1 nôi hồng, 1 em bé hồng, , 1 ngựa hồng
10 quả bóng tròn đủ màu
2 sao nhỡ bạc, 2 sao nhỡ hồng
1 nơ hồng
tặng kèm 1 bơm tay, 1 băng dính

Bộ bóng chữ happy birthday trang trí sinh nhật đủ phụ kiện + tặng kèm bơm tay và băng dính set gồm đủ phụ kiện như hình sản phẩm cam kết y hệt ảnh gồm có: 13 chữ happy birthday màu hồng chấm bi 1 nôi hồng, 1 em bé hồng, , 1 ngựa hồng 10 quả bóng tròn đủ màu 2 sao nhỡ bạc, 2 sao nhỡ hồng 1 nơ hồng tặng kèm 1 bơm tay, 1 băng dính