Bộ Bóng Bay Trang Trí Sinh Nhật MM000 Đủ Phụ Kiện

Bộ Bóng Bay Trang Trí Sinh Nhật MM090 – Đủ Phụ Kiện
Bộ Bóng Bay Trang Trí Sinh Nhật MM090 – Đủ Phụ Kiện
set gồm:
+1 cờ giấy happy birthday màu nâu
+ 1 đám mây
+ 4 lá rùa xanh
+ số tuổi màu vàng size 75cm – inbox chọn số
+ 1 trụ mika 7 thanh
+ 1 set bóng trắng in chữ happy birthday
+ 5 quả trong suốt thả hạt nhũ vàng
+ 4 quả vân đá xanh lá
+ 25 quả màu xanh lá mạ lồng bóng đen
+ 20 quả bóng màu hồng
+ 1 dây kết nối tạo đường bóng
+ TẶNG KÈM 1 BƠM TAY, 1 KEO DÁN BÓNG
#trangtrisinhnhat
#trangtrisinhnhatgiarehanoi
#phukiensinhnhat #phukiensinhnhatgiare
#trangtríbongbóng
#trangtrísinhnhậthanoi
#trangtrísinhnhậtchongườiyêu
#trangtrísinhnhậtchobạngái
#trangtrísinhnhậtchongườilớn
#trangtrísinhnhậtchobé
#trangtrísinhnhậtchobétrai
#trangtrísinhnhậtchobégái
#trangtríthôinôi
#trangtríphòngcưới
#trangtríphòngtânhôn
#bongbóngtrangtrísinhnhật
#đầytháng
#trangtríđầytháng
#đồtrangtrísinhnhật
#setbongsinhnhật
#phụkiệnsinhnhậthànquốc
#trangtrísinhnhậthànquốc
#đồtrangtrísinhnhậthànquốc

Bộ Bóng Bay Trang Trí Sinh Nhật MM090 – Đủ Phụ Kiện
set gồm:
+1 cờ giấy happy birthday màu nâu
+ 1 đám mây
+ 4 lá rùa xanh
+ số tuổi màu vàng size 75cm – inbox chọn số
+ 1 trụ mika 7 thanh
+ 1 set bóng trắng in chữ happy birthday
+ 5 quả trong suốt thả hạt nhũ vàng
+ 4 quả vân đá xanh lá
+ 25 quả màu xanh lá mạ lồng bóng đen
+ 20 quả bóng màu hồng
+ 1 dây kết nối tạo đường bóng
+ TẶNG KÈM 1 BƠM TAY, 1 KEO DÁN BÓNG
#trangtrisinhnhat
#trangtrisinhnhatgiarehanoi
#phukiensinhnhat #phukiensinhnhatgiare
#trangtríbongbóng
#trangtrísinhnhậthanoi
#trangtrísinhnhậtchongườiyêu
#trangtrísinhnhậtchobạngái
#trangtrísinhnhậtchongườilớn
#trangtrísinhnhậtchobé
#trangtrísinhnhậtchobétrai
#trangtrísinhnhậtchobégái
#trangtríthôinôi
#trangtríphòngcưới
#trangtríphòngtânhôn
#bongbóngtrangtrísinhnhật
#đầytháng
#trangtríđầytháng
#đồtrangtrísinhnhật
#setbongsinhnhật
#phụkiệnsinhnhậthànquốc
#trangtrísinhnhậthànquốc
#đồtrangtrísinhnhậthànquốc