Bộ 1 bóng to in chữ + 10 quả siêu nhũ

Bộ 1 bóng to in chữ + 10 quả siêu nhũ
quý khách in nội dung theo yêu cầu
10 quả bóng mỹ màu lên chuẩn như ảnh

Chưa có thông số kỹ thuật