Bình khí heli 22 lít

Placeholder
Support

bơm được 50 quả bóng 10 inch

Chưa có thông số kỹ thuật